• HORARI
  • De Dilluns a Divendres de 8:30 a 13:30 i de 15:30 a 20:00
    Dissabtes de 8:30 a 13:00

  • Avd. Balafia, 4 , 25005 Lérida (Lérida)
    T: 973.23.74.88

  • HORARI
  • De Dilluns a Divendres de 8:30 a 13:30 i de 15:30 a 20:00
    Dissabtes de 8:30 a 13:00

CLÀUSULA LEGAL

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament sota la titularitat de Tallers Labcar, S.L. amb CIF B25700618 i domicili social situat a Avd. Balafia, 4, Lérida 25005, Lérida (Espanya), amb la finalitat d'atendre les vostres sol·licituds i prestar-vos els nostres serveis. En compliment de la normativa vigent, Tallers Labcar, S.L. informa que les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Així mateix, Tallers Labcar, S.L. informa que tractarà les vostres dades d'acord amb l'existència del vostre consentiment.

El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis objecte d'aquest contracte.

Tallers Labcar, S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Tallers Labcar, S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè les dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, i també del consentiment prestat per al tractament d'aquestes dades, fent arribar petició a l'adreça postal indicada més amunt o per correu electrònic a través del formulari de contacte.

Us podeu adreçar a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.